piktogramy ostrzegawcze

img

Znaki BHP to jeden z najważniejszych elementów w miejscach pracy. Zasady BHP regulują tę kwestię - znaki są wymagane w każdym budynku użytku publicznego. Zapewniają one bezpieczeństwo - niektóre znaki zapobiegają sytuacjom zagrażającym zdrowiu i życiu, inne mają za zadanie informować o tym, co należy robić lub gdzie się kierować, kiedy coś niepożądanego się już wydarzy.

Znaki bezpieczeństwa występują w kilku formach - mogą być to tabliczki lub naklejki BHP. Niezależnie od preferowanej formy znaku, symbolika oraz kolory są niezmienne, ponieważ ta kwestia jest regulowana przez Polskie Normy. Normy te regulują także kolory i symbole wykorzystywane na znakach. Wszystkie znaki bezpieczeństwa zostały opracowane przez specjalistów w tej dziedzinie. Znak musi być czytelny dla odbiorcy, aby ten mógł odpowiednio zareagować w sytuacji zagrożenia.

Bardzo ważne jest umieszczenie znaków w taki sposób, aby odbiorca nie miał problemu z zauważeniem znaków. Znaki ewakuacyjne powinny wskazywać najkrótszą i najbezpieczniejszą drogę ucieczki, znaki oraz instrukcje przeciwpożarowe znajdą się w pobliżu gaśnic, a znaki ostrzegawcze BHP muszą zostać umieszczone w miejscach, do których nieupoważnione osoby nie powinny mieć dostępu.

Należy zwrócić uwagę na to, czy zamontowane znaki są odpowiedniej jakości. Cały proces produkcji powinien być skonsultowany z odpowiednimi organami kontroli BHP. Użyte przy produkcji znaków materiały muszą być najwyższej jakości, aby produkt posłużył wiele lat. Kolory nie mogą blaknąć, a w przypadku naklejek BHP klej powinien być wytrzymały. Znaki powinny być też odporne na działanie skrajnych temperatur. Tylko odpowiednio przygotowane i przystosowane według zasad BHP znaki mogą zapewnić przez długi czas bezpieczeństwo w budynkach.

  • Pozycjonowanie stron Szczecin Pozycjonowanie stron Szczecin
  • Agencja interaktywna Szczecin Agencja interaktywna Szczecin
  • Tworzenie stron Szczecin Tworzenie stron Szczecin
  • Strony internetowe Szczecin Strony internetowe Szczecin
Top